Sabtu, 26 November 2011

ASSALAMU'ALAIKUM...

Lampahipun Wekdal sampun dumugi pungkasanipun wulan besar.
* Sakedap malih angLebeting wulan SURO.
* Tetes, Titis, Totos, warsanipun poro Pangagung Lan piyantun JAWI sak Luhuripun KaLepatan Lelampah, Kawulo Nyuwun Gunging Samudro Pangaksami.
* Ndere'aken katur Rahajeng 1 Syuro 1945, ugi 1 Muharam 1433 H.
* Mugi-mugi Kanjeng Gusti Allah SWT Tansah paring Ginanjar kawilujengan karahayon tumrap kito sedoyo. Amien... Nuwun, Wassalam... Ki Sukarwo Asmoro Santo & Slamet Priyadi sekeluarga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar